V lekcích taneční přípravky jde převážně o poznávání nových pohybových možností. Hlavní poznávací metodou se stává tanečně-pohybová hra, která je vždy navozena motivací dětí prostřednictvím příběhu, básničky, výtvarným námětem, pohádkou aj. Lektor děti vede k nezáměrnému učení spojenému s prožitkem. Učí se poznávat své možnosti i svůj vnitřní emocionální svět, který prostřednictvím pohybu vyjadřuje ven a vytváří tak vztah s okolním světem.

Děti se učí rovnováze, obratnosti a orientaci v prostoru. Rozvíjí si hrubou a posléze i jemnou motoriku.

Opět skrze hru rozvíjíme v dětech smysl pro rytmus, vnímání a propojení se s hudebním doprovodem – na lekci využíváme reprodukovanou hudbu i živý doprovod s hudebními nástroji (bubny, flétna, tamburína aj.)

Bereme v potaz, že každý jedinec je individualita, v předškolním věku to platí dvojnásob. Lze tedy předpokládat, že i rozvoj pohybových schopností je u dětí odlišný. Proto je pro nás prvořadá radost z pohybu před dokonalou formou. Vedeme děti k tvořivosti a komunikaci v kolektivu.

Taneční výchova se úzce prolíná s mravní výchovou. Děti lektor vede ke vzájemného respektování, přátelství a k vnímání svých potřeb i druhých – ke vzájemnému respektování. Vzájemně se podporujeme – není podstatné kolik chyb děláme, ale učíme se vnímat a popisovat to co se nám podařilo a uvědomit si také v čem bychom se mohli zlepšit. V neposlední řadě vedeme děti k zodpovědnosti k sobě samému i ke skupině jako celku.

Přihlášení a podrobnosti

S SEBOU: Pohodlné oblečení k pohybu, pití (doporučujeme čistou vodu bez bublinek), tančíme bosí, v protiskluzových ponožkách nebo „capáčkách“ (nenoste prosím bačkory nebo cvičky).   

1. LEKCE je i lekcí UKÁZKOVOU

RODIČE se mohou na první lekci dívat a zeptat se na cokoli lektorka, který řekne i základní informace ke kurzu. Po první lekci již není účast na lekci možná. Po dobu lekce je ale možné počkat v šatně.

 

  • Věk: MŠ
  • Lektor: Lenka Červená (www.tanchi.cz)
  • Kde: Horní Mlýn Chotěboř
  • Kdy: středa 15:05 -16:05 h
  • Cena: 1590 Kč / pololetí
S robátky do pohádky