Věříme, že kreativní tanec a technika v tanci by se měli vzájemně podporovat a ne oddělovat.

V lekcích pro začátečníky a mírně pokročilé se zaměřujeme na rozvoj tanečníka prostřednictvím psychomotorických a tanečně-pohybových her se zaměřením na kreativní vyjádření, dále se zaměřujeme na techniku současného tance. Okrajově se dotýkáme pohybového divadla, techniky moderního tance, scénického tance. Lektorka v hodinách propojuje hudebně-dramatickou, výtvarnou a osobnostně sociální složku.

Děti v lekci vedeme k dalšímu rozvoji jejich pohybových schopností, ovšem vždy v návaznosti na individuální rozvoj osobnosti dítěte. Děti se setkají se složitějšími rytmy. Na řadu přichází i příběhy, které využívají schopnosti dětské představivosti.

Při hrách nevedeme děti k soutěživosti, která již dítě staví do určitě pozice a především hlavní aspekt, které dítě prožívá je výhra/prohra. My směřujeme k vyjádření exprese při hrách. Dáváme prostor k ponoření se do dané činnosti, aby dítě mohlo prožít daný pohyb a také výrazové kvality s ním spojené. Poznává blíže sám sebe i rozdílnost druhých. Učí se být sám sebou…Prostřednictvím pohybových kvalit a exprese dítě pak komunikuje s okolním světem a vyjadřuje tak své myšlenky, představy nebo pocity. Říkáme tomu pravdivost pohybu. V přípravě hodin sledujeme aktuální velkou potřebu dětí v tomto věku učit se novým možnostem. Děti proto na hodinách čeká improvizace (i ta kontaktní), cvičení na rozvoj poznání vlastního těla a vnímání prostoru aj.

Smyslem lekcí je také překračování vlastních hranic v bezpečném prostředí pod trpělivým vedením lektora.

Průběh lekce a tedy i cíl, které si lektor zvolí na danou lekci, se mění podle aktuálních potřeb a dynamiky celé skupiny.

Přihlášení a podrobnosti

S SEBOU: Pohodlné oblečení k pohybu, pití (doporučujeme čistou vodu bez bublinek), tančíme bosí, v protiskluzových ponožkách nebo „capáčkách“ (nenoste prosím bačkory nebo cvičky).   

1. LEKCE je i lekcí UKÁZKOVOU

RODIČE se mohou na první lekci dívat a zeptat se na cokoli lektorka, který řekne i základní informace ke kurzu. Po první lekci již není účast na lekci možná. Po dobu lekce je ale možné počkat v šatně.

 

  • Věk: 1. st. ZŠ
  • Lektor: Lenka Červená (www.tanchi.cz)
  • Kde: Horní Mlýn Chotěboř
  • Kdy: středa 14:00 -15:00 h
  • Cena: 1590 Kč / pololetí
S robátky do pohádky