Hravá angličtina pro děti předškolního věku. Cílem je vytvořit příjemné prostředí k rozvoji cizího jazyka. Budeme si hrát, zpívat, říkat říkanky, prostě se všemožně bavit výhradně anglicky. Češtinu necháme za dveřmi a budeme nový jazyk objevovat stejně jako novorozenec, který vnímá a postupně se učí používat svůj mateřský jazyk. S častým opakováním začneme přicházet na to, že některým slovům či výrazům už rozumíme, ale také se naučíme nebát se nerozumět. Zvykneme si, že rozumět třem slovům z deseti často stačí proto, abychom pochopili, co se děje. A také se naučíme, že mluvit v novém jazyce můžeme, i když nemáme obrovskou slovní zásobu ani dokonale zvládnutou gramatiku. Tím vším nás bude provázet náš nový kamarád Ted. Jste zvědaví, kdo to je? Přijďte se na nás podívat! Třeba si padnete do oka a budete kamarádi.

  • Věk: 4-6 let (6-10 dětí)
  • Lektorka: Renata Aydin
  • Kde: žlutý domeček (Buttulova 193, Chotěboř)
  • Kdy: pátek 14:00
  • Cena: 1100 Kč/10 lekcí
tedsclub2