„Neseme Morenu v oleju smaženů, u vrchu červenů, u spodu zelenů, pěknů, pěknů, probělenů…“

Po dlouhé zimě společně vynášíme „Smrtku“ ze vsi a vítáme Jaro. Probuzená Matka Země nám každému daruje semínko, které si děti mohou zasadit do květináče a doma se o něj starat tak, aby jim vyrostla rostlinka.

Tento rok se slavnost odehraje v neděli 26. 3. 2023.