Zásady ochrany osobních údajů

KDO JSME

Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s., se sídlem Buttulova 193, 583 01 Chotěboř, zapsaný u krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 10296 (dále jen „poskytovatel“), provozuje webový portál www.sprsv.cz, zaměřený na podávání informací o spolku, jeho donátorech a sponzorech a také aktivitách spolku, dále portál www.salamounek.cz, zaměřený na propagaci akcí určených pro širší komunitu, působící v oblasti Podhůří Železných hor, dále portál www.salamounkuvdvorecek.cz, zaměřený na informace o provozu neformální skupiny s názvem Dětský klub Šalamounkův Dvoreček, a portál www.svobodnaskolachotebor.cz, zaměřený na informace o provozu ZŠ v Chotěboři. (dále jen „Služby“). Poskytovatel také pořádá odborné přednášky, semináře, workshopy, konference (dále jen „Vzdělávací akce“).

Kontaktní údaje správce jsou

Mgr. Barbora Polívková

adresa: Buttulova 193, 583 01 Chotěboř

email: info@barapolivkova.cz

telefon: 739 374 258

KOHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

V rámci svojí činnosti Poskytovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), osobní údaje těchto subjektů údajů:

uživatelů Služby – tzn. zákazníků, kteří si zakoupí produkt na www.drumben.cz
účastníků Vzdělávací akcí pořádaných Poskytovatelem

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY (APLIKACE QUANDA)

V rámci poskytování Služby Poskytovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje uživatelů Služby:

jméno a příjmení
pohlaví
e-mailová adresa
telefonní číslo
identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
odpovědi ze zaslaných dotazníků
systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služby a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PŘI POŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Při pořádání vzdělávacích akcí Poskytovatel v rámci své činnosti zpracovává zejména tyto osobní údaje jejich účastníků:

jméno a příjmení
e-mailová adresa
telefonní číslo
identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
odpovědi ze zaslaných dotazníků
systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Tyto osobní údaje budou zpracovány od provedení registrace až do konání příslušné vzdělávací akce a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

PROFILOVÁNÍ

Poskytovatel při zpracování výše uvedených osobních údajů užívá profilování, a to za účelem zkvalitnění Služeb a vytvoření individuálně sestaveného obsahu obchodních sdělení, přičemž tak činí na základě svého oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle ust. čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

INFORMACE O ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené smlouvy, pokud jej uživatelé Služby nebo účastníci akce neodmítnou. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu odebírání Služeb a dále po dobu 3 let od jejich posledního využití.

DALŠÍ ZPRACOVATELÉ

Osobní údaje zpracovává Poskytovatel jakožto správce. Osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

podílející se na dodání služeb na základě smlouvy: Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s., se sídlem Buttulova 193, 583 01 Chotěboř, IČO: 04446887
zajišťující marketingové služby, v případě, že zákazník dal k tomuto souhlas: SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Tyto informace Vám velmi rádi a rychle sdělíme. Napište nám svůj požadavek na e-mail: info@barapolivkova.cz, nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu 739 374 258.
Právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování. Napište nám svůj požadavek na e-mail: info@barapolivkova.cz, nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu 739 374 258.
Právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Napište nám svůj požadavek na e-mail: info@barapolivkova.cz, nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu 739 374 258.
Právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů. V tomto případě napište nám svůj požadavek na e-mail: info@barapolivkova.cz, nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu 739 374 258. Data Vám můžeme poskytnout ve dvou formátech. V souboru typu *.csv nebo *.xlsx. Prosíme o upřesnění, jaký formát souboru preferujete.
Právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce (dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení) máte právo vznést námitku proti zpracování. Napište nám svůj požadavek na e-mail: info@barapolivkova.cz, nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu 739 374 258.
Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením. Stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/