SOUSEDÉ plus Chotěboř

SOUSEDÉ plus je dobrovolnický projekt, který podporuje vzájemnou sousedskou výpomoc a sounáležitost. Jeho hlavním cílem je zkvalitnění života ve stáří a prodloužení doby, kdy senioři mohou zůstávat ve svém přirozeném prostředí.

Členové klubů a spolků SOUSEDÉ plus, a nejedná se výhradně jen o seniory – projekt je mezigenerační, si navzájem pomáhají a podporují se. Každý něco umí a naopak každý někdy něco potřebuje – PŘIDEJTE SE K NÁM!

S odchodem do důchodu člověk přece neztrácí schopnosti, vědomosti a dovednosti, které za celý svůj život získal. Může jimi být prospěšný ostatním, kteří je ocení a uvítají.

PROČ?

S věkem pomalu ubývá fyzických sil a člověk se postupně stává závislý na svém okolí – na své rodině nebo odborných institucích. SOUSEDÉ plus chtějí tuto chvíli co nejvíce oddálit, udržovat aktivitu a samostatnost zapojených seniorů. Vzájemná pomoc přináší radost, pocit užitečnosti a zvyšuje kvalitu života nejen ve stáří.

 

 

„já umím to a ty zas tohle…“

 

Aktivita SOUSEDÉ plus Chotěboř byla podpořena v roce 2022 Městem Chotěboř, MPSV a Ministerstvem kultury. V roce 2023 získala podporu města Chotěboř, Nadace ČEZ a Nadace Dr. Max.

 

V Chotěboři nabízíme tyto aktivity:

Společné procházky

Jednou týdně (zpravidla ve středu dopoledne) organizuje někdo ze SOUSEDŮ procházku – někdy se jde z Chotěboře, jindy se popojede hromadnou dopravou někam dál, občas se výprava koná třeba až do Prahy do Muzea.

Kdokoli se chce přidat, stačí napsat na sebe kontakt a my vám budeme pravidelně posílat SMS s informacemi o procházce.

Čaje o páté

Jednou měsíčně se SOUSEDÉ schází v chotěbořském COOP HB clubu, kam si donesou domácí pohoštění a mohou povídat, zpívat, poslouchat muziku nebo si i zatancovat. 

Svět IT pro seniory

Novinky ve světě počítačů a mobilů jdou rychle kupředu, Ing. Rudolf Zachariáš vám dokáže vše trpělivě a ochotně vysvětlit a pomoci.

Zdravotní cvičení

Každý pátek dopoledne od 11 h probíhá pod vedením a pozorným okem Evy Tamokové lekce zdravotního cvičení upravená pro seniory.

Noví klienti se mohou hlásit na adrese eva.tamokova@gmail.com nebo na tel. 777 123 151. 

Mezigenerační tvořivé dílny

Mezi SOUSEDY je mnoho zručných žen a mužů, kteří rádi předají své zkušenosti ostatním, mj. i dětem. A tak se plánují keramické, drátovací, truhlářské, textilní či jiné tvořivé dílny.

Odpolední přástky

Posezení u kávy či čaje s možností si popovídat a třeba i tvořit u toho něco rukama.

V odpoledních časech, v bezbariérovém prostoru v zázemí chot. kina.