Kdo jsme?

Centrum Šalamounek je mezigenerační inspirativní prostor, který nabízí program pro děti, dospělé i seniory žijící mezi námi v Chotěboři a blízkém okolí. Naším cílem je podpořit zdravé vztahy občanů mezi sebou, ale i jejich vztah k sobě, ke svému okolí a k naší planetě.

Co s námi můžete prožít?

DĚTI 

kroužky, příměstské tábory, tvořivé dílničky, slavnosti… 

To vše s respektujícím přístupem, tvořivě, hravě, zdravě a  bez soutěžení, v souladu s ročním cyklem a úctou k tradicím.

DOSPĚLÍ

přednášky, workshopy, mezigenerační setkání… 

A to s ohledem na kultivaci zdravých vztahů a podporu rodiny, společnou cestu k udržitelnému životu a osobnímu rozvoji. 

SENIOŘI

společné procházky a tvoření, návštěvy kulturních akcí

S cílem být součástí sousedské komunity a vzájemně se podporovat, prožívat aktivity s ostatními generacemi.

Co všechny naše aktivity spojuje?

Centrum Šalamounek působí v Chotěboři od roku 2015 a je součástí Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání.

A od počátku nás baví:

 • vytvářet komunitu, kde budou ve vzájemném respektu a ve vzájemném sdílení participovat lidé různých věkových kategorií
 • hlásit se k hodnotám, které vycházejí z tradice a historie naší země a opírají se o filozofii a principy moderní pedagogiky
 • poskytovat láskyplný a podnětný prostor pro děti a jejich blízké
 • zaměřovat se na zážitkovou pedagogiku, rozvíjení kreativity, lidského vnímání a ohleduplnosti
 • podporovat chuť dětí poznávat svět s respektem k jejich jedinečnosti
 • vychovávat děti v sounáležitosti s přírodou
 • podporovat aktivní rodičovství, rovnováhu rodinného života, profesního života a mezilidských vztahů, přátelství, a vzájemné sdílení znalostí a zkušeností

Naši lektoři

Mgr. Jitka Vrbová – koordinátorka, lektorka kurzu šití bot

 • Vystudovala jsem učitelství pro 2. stupeň a speciální pedagogiku, které jsem se pár let věnovala. Během rodičovské dovolené se třemi dětmi jsem postupně docházela na to, jak jim zajistit zdravý život – začalo to stravou, výchovnými přístupy, přírodním bydlením, zdravým obouváním, netoxickou a co nejméně odpad produkující domácností, permakulturní zahrádkou a školou, která podporuje vnitřní motivaci dětí a umožňuje jim pobyt v přírodě. Vše výše uvedené mě přivedlo do Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání a do Centra Šalamounek v Chotěboři, mohu tedy všechny hodnoty pro mě důležité žít i ve své práci. Díky Šalamounku jsem se kdysi zúčastnila kurzu šití bot a začalo mě to natolik bavit, že je už i lektoruji.
 • Kontakt: salamounek@hornimlynchotebor.cz, +420 775 386 972

 

Mgr. Jana Motlová

 • Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň v Brně a v současné době učím ve Svobodné škole Chotěboř. Byla jsem jedna ze skupinky akčních lidí, kteří iniciovali její vznik a podíleli se na tom. I díky svým třem dětem jsem si po návratu do Chotěboře uvědomila, co mi tu chybí a snažila se aktivně podílet na pořádání různých akcí a aktivit. Tuto práci děláme i v Centru Šalamounek, kde se snažíme pořádat setkání (kurzy, kroužky, workshopy, slavnosti apod.), které nám dávají smysl.
 • Kontakt: info.salamounek@email.cz, ten.tam@seznam.cz, 778 020 940

Mgr. Hana Nováková – lektorka Logopedíme s rodiči, Tanec 5 rytmů

 • Jsem maminka 3 dětí, manželka a logopedka. Dlouhodobě se zajímám o pohybovou a taneční terapii a zdravou výživu. S dětmi a rodinami pracuji od roku 2008, kdy jsem nastoupila jako sociální pracovnice ve Vsetíně. Postupně jsem se zaměřila na logopedickou činnost. Založila jsem Krámek s dobrotami v Malči, a tak si splnila sen o místě, kde se dá relaxovat u kávy a nakupovat s dětmi na vesnici. Ve své práci s dětmi se snažím pochopit každé dítě jako bytost, která si zraje a vyvíjí se podle svých možností. A zároveň chápu, že být „dobrým“ rodičem je makačka 🙂
 • Kontakt: bac@email.cz, +420 777 001 409

Mgr. Lenka Červená – lektorka Taneční přípravky a Současného a kreativního tance pro 1.st. ZŠ

 • V tanci se napojuji na sebe, své tělo a emoce.  Svůj vnitřní svět pozoruji a nechávám ho vyplouvat ven skrz pohyb. Tančím srdcem a to samé se snažím předávat všem – malým i těm velkým, kteří navštíví taneční lekce se mnou. Tam, kde je třeba, využívám ku pomoci taneční techniku, která nám pomůže posunout své pohybové možnosti ještě o něco dále. 

  Současný tanec, Somatický pohyb, Kruhové tance, Pilates… v detailech se liší, podstata je ale u všech pro mě stejná – pociťovat RADOST Z POHYBU.

  Každá moje příprava je jedna velká, tvořivá a hravá cesta, stejně jako mé lekce, které mě naplňují. Jsem za ni vděčná a doufám, že na této cestě budu moci zůstat, díky vašemu zájmu, co nejdéle.

  Má taneční cesta: 

  Tanci a práci s dětmi se věnuji více jak 15 let. Moje taneční cesta začala tanečním stylem street dance, poté jsem posunula dál a postupně jsem studovala TANEČNĚ POHYBOVOU TERAPII v Akademii Alternativa, dvouletý vzdělávací cyklus VĚDOMÉ TĚLO (Rena Milgrom) – Labanova analýza pohybu (LMA), Bartenieff fundamentals (BF), principy  Body mind centering, pohybová somatika.

  Absolvovala jsem 4 somatické vzdělávací víkendy – BODY MIND CENTERING s úžasnou Aničkou Sedláčkovou. Týdenní intenzivní kurz pro profi tanečníky – GAGA s lektorkou z Izraele (škola Ohada Naharina). Cyklus 5 víkendových setkání MEDICÍNA V TANCI se Zunou Vesan Kozánkovou. Týdenní workshop TANEC ŠKOLÁM pořádaný organizací Ponec.  Rekvalifikační kurz PILATES 2021, Eva Blahušová. Rekvalifikační masérský kurz.

  Pro pedagogickou práci mi dala základy VŠ – PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU. Pátým rokem pracuji ve školství. Mám několikaleté zkušenosti s vedením mimoškolních aktivit pro děti a mládež. Zájmově jsem se věnovala základům arteterapie, výtvarnému umění – především kresbě a malbě, hudbě (klavír, flétna). Vše ráda propojuji i s pohybem.

 • Kontakt: tanchi.cervena@gmail.com,+420 737 580 003, www.tanchi.cz

Mgr. Lucie Dostálková – lektorka Čtenářské dílny

 • Lucka vystudovala obor Česky jazyk a literatura a Historii v Olomouci. Poté se vrátila zpět do Chotěboře, kde bydlí se svým manželem a dvěma dětmi. Učí na místním gymnáziu, lektoruje kurzy pro dospělé i čtenářské kroužky pro děti. Velice aktivně se podílí na kulturním a společenském dění ve městě Chotěboř (organizuje čtenářské dílny, poetická setkání, promítání filmů s aktuální tematikou, komunitní setkání apod).

 • Kontakt: lu-ma@post.cz,+420 776 090 161

Bc. Lucie Pešková – lektorka Hudební dílny

 • Lucka Pešková má vystudovaný obor: Pedagog volného času a v současné době dále studuje na Filozofické fakultě UK Praha, obor Pedagogika a Sociální pedagogika – navazující magisterské studium. Je zástupkyní a družinářkou ve Svobodné škole Chotěboř. Hudba je nedílnou součástí jejího života, a proto ve volném čase lektoruje Hudební dílny pro nejmenší.

 • email: lucka.domonkos@seznam.cz tel.:775 690 719

Mgr. Magda Hübnerová – lektorka Elfíků, spoluorganizátorka slavností

 • Magda je maminkou tří dětí a je pedagog Svobodné školy Chotěboř. Má vystudován Český jazyk a literaturu v Praze a zajímá se o waldorfskou pedagogiku, jejíž seminář studuje.

 • Kontakt: tel: 777 941 178, email: magda.hubnerova@gmail.com

Mgr. Petra Polívková – lektorka Výtvarky u Doubravky

 • Petra vystudovala KVT PedF Ostravská univerzita – obor volná a užitá grafika + učitelství VV pro střední školy, dále má za sebou tyto kurzy: Respektovat a být respektován, Výtvarná laboratoř – možnosti kresby, Papírová pec, Výtvarná laboratoř – možnosti malby, Výtvarná laboratoř – možnosti objektu, Nenásilná komunikace, Ruce v hlíně, Techniky a náměty v prožitkovém tvoření. V současné době pracuje jako učitelka ve Svobodné škole Chotěboř, ZUŠ Chotěboř a lektor výtvarných kroužků pro všechny generace. Je maminkou tří dětí, které jí pak zaplňují její veškerý volný čas.

 • Kontakt: petra.polivkova@gmail.com,+420 775 174 117

Mgr. Gabriela Kittnarová – lektorka Háčkování

 • Ahoj, jsem Gabriela, mou prací je práce s dětmi a sama jsem mámou tří úžasných děvčátek. Když jsem čekala své první miminko, rozhodla jsem se, že mu uháčkuji hračku. Vznikl malý pejsek, který pak vítal miminko na svět. Od té doby je háčkování mým velkým koníčkem, háčkuji hračky, šátky, dečky… a vše, co mě napadne. A teď už se mnou háčkuje i má 8letá dcerka.

 • Kontakt: holisek@seznam.cz,+420 777 874 469

Mgr. Bc. Ivan Vrba – lektor kroužku Terénky – Ivanovy pedály

 • Mám za sebou bohatou vrcholovou sportovní kariéru, medaile z mistrovství Evropy i světa a účast na dvou olympiádách v dráhové cyklistice. Na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně jsem vystudoval trenérství a učitelství pro ZŠ a SŠ. Práci s dětmi a školními skupinami se věnuji od roku 2011. Sport si užívám a rád zkouším stále něco nového. O své zkušenosti a dovednosti se rád podělím na kole, lyžích, snowboardu, bruslích, kajaku, kánoi i raftu. Dokáži ulevit vašim zádům a svalům opravdu poctivou masáži a doporučit cviky na míru Vašemu tělu.
 • Kontakt: vrba.iv@gmail.cz, +420 725 457 815, www.sportinstruktor.cz

Zdeněk Kittnar – lektor Tátodilny

 • Zdenda je aktivní tatínek třech dcer, který se se svou ženou Gabčou nastěhoval do domku na kraji Chotěboře. Vystudoval VUT v Praze. Rád zkouší technické novinky a vymýšlí, jakými aktivitami je přiblížit dětem, adekvátně k jejich věku.
 • Kontakt: tel. 775 735 569