Kdo jsme?

Centrum Šalamounek je mezigenerační inspirativní prostor, který nabízí program pro děti, dospělé i seniory žijící mezi námi v Chotěboři a blízkém okolí. Naším cílem je podpořit zdravé vztahy občanů mezi sebou, ale i jejich vztah k sobě, ke svému okolí a k naší planetě.

Co s námi můžete prožít?

DĚTI 

kroužky, příměstské tábory, tvořivé dílničky, slavnosti… 

To vše s respektujícím přístupem, tvořivě, hravě, zdravě a  bez soutěžení, v souladu s ročním cyklem a úctou k tradicím.

DOSPĚLÍ

přednášky, workshopy, mezigenerační setkání… 

A to s ohledem na kultivaci zdravých vztahů a podporu rodiny, společnou cestu k udržitelnému životu a osobnímu rozvoji. 

SENIOŘI

společné procházky a tvoření, návštěvy kulturních akcí

S cílem být součástí sousedské komunity a vzájemně se podporovat, prožívat aktivity s ostatními generacemi.

Co všechny naše aktivity spojuje?

Centrum Šalamounek působí v Chotěboři od roku 2015 a je součástí Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání.

A od počátku nás baví:

  • vytvářet komunitu, kde budou ve vzájemném respektu a ve vzájemném sdílení participovat lidé různých věkových kategorií
  • hlásit se k hodnotám, které vycházejí z tradice a historie naší země a opírají se o filozofii a principy moderní pedagogiky
  • poskytovat láskyplný a podnětný prostor pro děti a jejich blízké
  • zaměřovat se na zážitkovou pedagogiku, rozvíjení kreativity, lidského vnímání a ohleduplnosti
  • podporovat chuť dětí poznávat svět s respektem k jejich jedinečnosti
  • vychovávat děti v sounáležitosti s přírodou
  • podporovat aktivní rodičovství, rovnováhu rodinného života, profesního života a mezilidských vztahů, přátelství, a vzájemné sdílení znalostí a zkušeností

Naši lektoři

Mgr. Jitka Vrbová – koordinátorka, lektorka kurzu šití bot

  • Vystudovala jsem učitelství pro 2. stupeň a speciální pedagogiku, které jsem se pár let věnovala. Během rodičovské dovolené se třemi dětmi jsem postupně docházela na to, jak jim zajistit zdravý život – začalo to stravou, výchovnými přístupy, přírodním bydlením, zdravým obouváním, netoxickou a co nejméně odpad produkující domácností, permakulturní zahrádkou a školou, která podporuje vnitřní motivaci dětí a umožňuje jim pobyt v přírodě. Vše výše uvedené mě přivedlo do Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání a do Centra Šalamounek v Chotěboři, mohu tedy všechny hodnoty pro mě důležité žít i ve své práci. Díky Šalamounku jsem se kdysi zúčastnila kurzu šití bot a začalo mě to natolik bavit, že je už i lektoruji.
  • Kontakt: info.salamounek@email.cz, +420 775 386 972

 

Mgr. Jana Motlová

  • Kontakt: