Slavnosti

 

 

Ve spolupráci s Dětským klubem Šalamounkův Dvoreček a Svobodnou školou Chotěboř pořádáme tradičně tyto slavnosti:

Leden – Tříkrálová slavnost

Leden – Tříkrálová slavnost

Završením Vánočního příběhu bude událost, kdy k dětem dorazí Tři králové: Kašpar, Melichar a Baltazar. Spolu s nimi mohou děti předat své dary Ježíškovi (který předtím obdaroval je). K tomu budou ještě účastníci slavnosti od Tří králů „pomazáni“ vzácným...

Únor – Masopust

Únor – Masopust

Tato slavnost je upravená pro děti. V přípravách na slavnost se vyrábějí zvířecí a pohádkové masky, pečou se tradiční koblihy. Slavnostní průvod masek je pak završen oslavou a různými hrami a tancem. Slavíme tak poslední den hojnosti, po které následuje doba půstu....

Březen – Vynášení Moreny

Březen – Vynášení Moreny

„Neseme Morenu v oleju smaženů, u vrchu červenů, u spodu zelenů, pěknů, pěknů, probělenů…“ Po dlouhé zimě společně vynášíme „Smrtku“ ze vsi a vítáme Jaro. Probuzená Matka Země nám každému daruje semínko, které si děti mohou zasadit do květináče a doma se o něj starat...

Duben – Velký Pátek a hledání pokladů

Duben – Velký Pátek a hledání pokladů

Na Velký Pátek se otvírá Země a vydává své poklady. Vypravíme se na dobrodružnou cestu, abychom je našli. Dejme však pozor, abychom se nedali strhnout „mamonem“ a nezapomněli na důležitější věci, jako je přátelství, rodina a společné zážitky při dobrodružné cestě....

Duben – Svátek sv. Jiří

Duben – Svátek sv. Jiří

Na svatého Jiří se probouzejí hadi a štíři. Hady chytíme a na ohni si je upečeme /i když budou jen z těsta/. Kromě toho si budeme hrát na různá zvířátka, která se na jaře probouzejí, a připravíme bránu, kterou všechno, co dosud spalo pod zemí, vyjde ven. Kdyby tou...

Květen – Otvírání studánek

Květen – Otvírání studánek

Vyrážíme čistit studánky v okolí Chotěboře. Pokud se nám podaří oživit pramínek, možná se nám zjeví i Studánková víla. Tento rok se slavnost odehraje v rámci školky a klubu Elfíci v pátek dopoledne 26. 5. 2023.

Červen – Letnice

Červen – Letnice

Školní slavnost blížícího se konce školního roku – kromě původního smyslu se slaví také to, co se děti za celý rok naučili. Nabyli nové znalosti a dovednosti a teď je čas s tím, co mají uvnitř, vyjít ven do světa a používat, šířit dál. Na slavnost děti nacvičí písně a...

Červen – Svatojánská noc

Červen – Svatojánská noc

Pojďte s námi společně prožít nejdelší den a nejkratší noc v roce. Protože nás všechno láká ven, kde je dostatek slunce a tepla, různých bylin a plodů, které nám příroda nabízí, vyrazíme společně na louku v jednom z chotěbořských lesů a tam společně uděláme oheň,...

Září – Svatováclavská

Září – Svatováclavská

Svatováclavská slavnost – VDĚČNOST – ÚRODA – OSLAVA SKLIZNĚ Období sklizně je spojeno s oslavami hojné úrody, děkování za ni. Svatý Václav a jeho bratr jsou také symbolem dobrého a špatného „hospodáře“. Sklízíme, snažíme se být dobrými hospodáři a myslet na zimu,...

Listopad – Svatomartinská

Listopad – Svatomartinská

SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST  - období světel, které potrvá až do Hromnic   "co mělo být ztraceno, je ztraceno, co má být zachováno, je třeba ochránit. Týká se to nejen přírody, ale i lidí. Zrno zapadlé do hlíny i všichni živočichové potřebují a přijímají ochranu a teplo...

Prosinec – Adventní spirála

Prosinec – Adventní spirála

Začátek slavnosti symbolizuje cestu do lidského nitra, kde na děti i dospělé, kteří se spirálou rozhodnou projít, čeká anděl/symbol Vánoc. Od něho účastníci dostanou světlo, které si mohou odnést domů a podpořit tím Adventní atmosféru.