Podpořili nás

 

Nadace ČEZ

 • V roce 2023 přispěla Nadace ČEZ v rámci Sousedů PLUS na společné tvořivé dílny částkou 27 235 Kč. Děkujeme.

 

 

PEPCO

 • V roce 2022 jsme od NROS a PEPCO obdrželi dotaci 49 930 Kč na nákup vybavení volnočasových kroužků.

 

 

KOUS Vysočina

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 • Roku 2022 podpořilo MPSV aktivitu Sousedé plus částkou 106 753 Kč. Děkujeme!

 

 

Ministerstvo kultury ČR

 • V roce 2018 jsme obdrželi od MK dotaci 20 000 Kč na realizaci projektu v rámci podpory rozvoje zájmových, kulturních – mimouměleckých aktivit v roce 2019. Moc děkujeme!

 

 

NROS a Nadační fond TESCO

 • V roce 2019 jsme byli podpořeni Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme částkou 30 000 Kč na zřízení maringotky pro neformální dětský klub Šalamounkův Dvoreček. Děkujeme!
 • V roce 2021 se nám podařilo získat 10 000 Kč na provoz Klubu Šalamounek. Děkujeme!
 • Za třetí místo a 10 000 Kč děkujeme za Klub Šalamounek také v březnu 2022!

 

Operační program Zaměstnanost

 • Číslo výzvy: 137/03_16_047/CLLD_16_01_030
 • Název výzvy: MAS Podhůří Železných hor – OPZ- Sociální služby a další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování – II.
 • Název projektu CS: Podpora návratu znevýhodněných osob (osob pečujících o malé děti, znevýhodněných věkem a samoživitelů)
 • Název projektu EN: The support of disadvantaged people (people who cares about children, disadvantaged by age, single parents
 • Výše podpory: 1 783 125 Kč
Projekt tvoří aktivity zaměřené na znevýhodněné osoby, a to konkrétně: osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitele a osoby, které jsou znevýhodněné vzhledem k věku z regionu Podhůří Železných hor. Formou individuálního poradenství a skupinových aktivit podpoříme jejich vstup či návrat na trh práce. Skupinové aktivity budou zaměřeny primárně na podporu osobního a profesního sebevědomí výše uvedených a prohloubení či zvýšení jejich komunikačních, sociálních a pracovních kompetencí.

 

MŠMT

 • V roce 2021 jsme získali grant pro NNO ve výši 200 000 Kč na provoz Klubu Šalamounek. A dále 180 000 Kč na realizaci Letních kempů. Děkujeme.
 • V roce 2017 jsme dostali od MŠMT příspěvek na zabezpečování péče o volný čas dětí a mládeže a rozšiřování a zkvalitňování nabídky neformálního vzdělávání vedoucího k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže. Celková částka získané dotace je: 280 408 Kč. Za tuto podporu velice děkujeme!

 

Kraj Vysočina

 • V roce 2023 podpořil Fond kraje Vysočina naši činnost v následujících programech: Bavíme se na Vysočině (23 000 Kč).
 • Kraj Vysočina (Bavíme se na Vysočině) podpořil Klub Šalamounek a pořádání tradičních slavností v roce 2022 částkou 21 000 Kč. Dalších 20 000 Kč jsme dostali na podporu činnosti (pořádání přednášek a ženských kruhů) z grantu Mateřská centra. Z programu Sportujeme a volný čas jsme obdrželi dotaci 60 000 Kč. Děkujeme!
 • V roce 2020 jsme od Kraje Vysočina dostali podporu v programu Sportujeme a volný čas 2020 v hodnotě 60 000 Kč, pro Mateřská centra 20 000 Kč a v programu Odpady a environmentální výchova v hodnotě 47 500 Kč. Děkujeme!
 • V roce 2019 jsme od Kraje Vysočina dostali na podporu realizace Stará řemesla celkem 43 790 Kč. Děkujeme!
 • Na rok 2018/2019 jsme od Kraje Vysočina dostali na podporu Prevence rizikových témat v mikroregionu Podoubraví grant v hodnotě 63 950 Kč. Děkujeme!
 • V roce 2018 jsme od Kraje Vysočina dostali na podporu a rozšíření činnosti volnočasového klubu Šalamounek, na rozšíření jeho činnosti, propagace jeho činnosti a příměstské tábory celkem 60 000 Kč. Děkujeme! 

 

Město Chotěboř

 • Roku 2023 přispělo Město Chotěboř na činnost Sousedů PLUS částkou 24 000 Kč. Děkujeme!
 • Na slavnosti Centra Šalamounek jsme v roce 2022 získali 32 000 Kč. Děkujeme.
 • V roce 2022 byla podpořena činnost skupiny SousedéPLUS částkou 23 000 Kč. Děkujeme!
 • Roku 2021 jsme získali od Města Chotěboř celkem 15 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých.
 • Roku 2019 jsme získali od Města Chotěboř celkem 30 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých.
 • Roku 2018 jsme získali od Města Chotěboř celkem 15 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých.
 • Roku 2017 jsme získali od Města Chotěboř celkem 25 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých, včetně znevýhodněných věkem.