Školní slavnost blížícího se konce školního roku – kromě původního smyslu se slaví také to, co se děti za celý rok naučili. Nabyli nové znalosti a dovednosti a teď je čas s tím, co mají uvnitř, vyjít ven do světa a používat, šířit dál.

Na slavnost děti nacvičí písně a kolové tance, vyrábí výzdobu, věnečky a brože. V den slavnosti jsou bíle oděni a vydají na nedalekou louku, kde na ně čeká kapela, která celou slavnost doprovází tematickou hudbou a zpěvem. Nejdříve děti nazdobí věnec holubičkami a růžičkami, které během posledních týdnů tvořily ve škole. Muži vztyčí májku. Kolem ní děti si zatančí. Starší děti zaplétají s písní stuhy.
Poté se dívky vydají hledat královnu a chlapci krále. Oba přivedou k májce a následuje jejich svatba. A na závěr velkolepá hostina připravená rodiči.