Výchova kluků má proti výchově dívek určitá specifika. Dívky bývají citovější, klidnější, více zaměřené na péči o mladší sourozence, zatímco kluci jsou živí, často agresivnější, rychle se specializují na koníčky, sport nebo práci s počítačem a je třeba k nim mít odlišný přístup než k dívkám.

Cena 150 Kč