Přichází zima a tma a s ní i legenda o sv. Martinovi. Byl to voják, který na svých cestách potkal žebráka, se kterým se rozdělil o polovinu pláště, aby žebrák neumrzl. To pohnulo Martina k tomu, aby odešel z vojska a začal pomáhat lidem. My si spolu s hlavními aktéry prožijeme legendu znovu. Na cestě za Martinem nám posvítí lucerničky, které si sami vyrobíme.