Svatováclavská slavnost pro veřejnost, rodiče i děti, přátelé a kamarády se vyvedla.  Společné setkání kolem úrody ze zahrádek a dobrot, písně a ukázky činnosti dětí (hra na flétnu, básničky a říkadla). Vaření polévky v kotlíku na ohni, moštování z čerstvých jablíček, kování měděných ozdob na kovadlinách, mlácení obilí, mletí mouky na ručním mlýnku, pečení houstiček z připraveného těsta. To vše jsme si mohli vyzkoušet a prožít.

„Spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02842.0081 a městem Chotěboř dle smlouvy č. 011/2022/Z“

Děkujeme!