Na konci září oslavujeme sklizeň a úrodu. Slavnost probíhá na zahradě. Hostina, stejně jako program, je bohatá.