Podpůrná skupinka pro (budoucí) maminky

Podpůrná skupinka pro (budoucí) maminky

Podpůrná skupinka pro ženy v těhotenství, příprava na porod, výživa v těhotenství, podpora k porodu, šestinedělí, kojení, příkrmy a rodičovství. Je to prostor určený všem ženám – matkám, které se zajímají o to, jak naplňovat potřeby svých dětí a být u toho v souladu...
Volná hernička

Volná hernička

Začínáme 12. září 2022 ​Herna dává možnost dětem pohrát si v příjemném prostředí s hračkami z přírodních materiálů a setkat se s jinými dětmi. Je to příjemná forma začleňování dětí do kolektivu. Pro maminky navíc možnost popovídat si s ostatními o všem, co je zajímá...
Sensory a messy play

Sensory a messy play

Sensory/messy play lze jedním slovem charakterizovat jako SMYSLOHRANÍ, neboli hraní všemi smysly. Děti rozvíjí mozek a svoji jemnou i hrubou motoriku. Učí se všemi smysly pomocí jednoho tématu. Při těchto hrách jsou děti soustředěné a mají tzv. flow. Rozvíjí svou...
Taneční kurz (1. stupeň ZŠ)

Taneční kurz (1. stupeň ZŠ)

Věříme, že kreativní tanec a technika v tanci by se měli vzájemně podporovat a ne oddělovat. V lekcích pro začátečníky a mírně pokročilé se zaměřujeme na rozvoj tanečníka prostřednictvím psychomotorických a tanečně-pohybových her se zaměřením na kreativní vyjádření,...
Tanečně pohybová přípravka (4-6 let)

Tanečně pohybová přípravka (4-6 let)

V lekcích taneční přípravky jde převážně o poznávání nových pohybových možností. Hlavní poznávací metodou se stává tanečně-pohybová hra, která je vždy navozena motivací dětí prostřednictvím příběhu, básničky, výtvarným námětem, pohádkou aj. Lektor děti vede k...
Logopedíme s rodiči

Logopedíme s rodiči

Logopedická prevence nebo náprava špatné výslovnosti? Kroužek je zaměřen především na procvičování správné výslovnosti a celkové zlepšení vyjadřovacích schopností dětí. Kromě toho pomáhá dětem rozšiřovat slovní zásobu, podporuje jejich sluchové vnímání, zrakovou...